"with the shadows" — Słownik kolokacji angielskich

with the shadows kolokacja
Popularniejsza odmiana: with shadows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z cieniami
  1. with przyimek + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He may as well concern himself with his shadow on the wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo