"with one's shadows" — Słownik kolokacji angielskich

with one's shadows kolokacja
Popularniejsza odmiana: with shadows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś cienie
  1. with przyimek + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He may as well concern himself with his shadow on the wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo