"from the shadow" — Słownik kolokacji angielskich

from the shadow kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the shadows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z cienia
  1. from przyimek + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The same guy he had seen the night before, from the shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo