ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. eye shadow = cień do powiek, cień eye shadow
  • The door opened as I was putting on eye shadow.
  • She'd wear so much eye shadow you'd think she was a product testing animal.
  • But how much do you know about eye shadow?
  • She had black eye shadow and short blue hair.
  • Pick up any debris of eye shadow that may fall down.
  • She was sitting at her vanity, putting on eye shadow.
  • Every so often, he seems like a robot with eye shadow.
  • In an attempt to be more bold with color, I put on too much eye shadow.
  • "I kept trying put blush and eye shadow in it."
  • If a woman wants to try out a new color of eye shadow, she should look to the local drug store first.
3. shadow of one's wings = cień z czyjś skrzydła shadow of one's wings
6. shadow of one's mind = cień z czyjś umysł shadow of one's mind
(2) cloud, rain, wind, Storm
Kolokacji: 4
(4) moon, father
Kolokacji: 2
(5) DJ, leaf, Ghost, hall
Kolokacji: 4
(6) dancing, tree, Dodge
Kolokacji: 3
(8) silver, drop
Kolokacji: 2
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.