ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow of one's selves" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: shadow of one's self
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień z czyjś własne ja
  1. self rzeczownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The new company is but a shadow of its former self.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo