"shadow climbs" — Słownik kolokacji angielskich

shadow climbs kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow climbs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspinaczki cienia
  1. shadow rzeczownik + climb czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sure enough, the shadow had climbed almost to the top of it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo