ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw shadows" — Słownik kolokacji angielskich

draw shadows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cienie losowania
  1. draw czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The distant grain tassels were ruffled by a wind which drew shadows that moved right up to the orchard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo