ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
2. shadow comes = cień nadchodzi shadow comes
5. Shadow arrives = Cień nadchodzi Shadow arrives
7. Shadow emerges = Cień objawia się Shadow emerges
8. Shadow climbs = Wspinaczki cienia Shadow climbs
9. Shadow ascends = Cień wznosi się Shadow ascends
  • Silently, The Shadow ascended darkened stairs until he reached the third floor.
  • Stealthily, The Shadow ascended the stairs, stopping at the second floor.
  • As the taxi rolled away, The Shadow ascended the steps.
  • Then, with a silent swing, The Shadow moved to the stairs and ascended toward the darkness of the second floor.
  • The Shadow ascended the stairs and came to Harry's room.
  • The Shadow ascended in the clattering lift and stepped off at the eighth floor, which proved to be the top story.
  • The Shadow ascended them and came to an office that bore the manager's name.
  • The Shadow found a stairway and ascended to the second floor.
  • The Shadow ascended them, keeping his flashlight blinking close to the carpeted steps.
  • Approaching that corner, The Shadow ascended to the second floor.
10. Shadow arises = Cień zrywa się Shadow arises
11. shadow swoops = cień nurkuje shadow swoops
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.