"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
4. leave shadows = pozostaw ciemności leave shadows
5. send shadows = wyślij cienie send shadows
6. walk in one's shadow = wchodzić czyjś cień walk in one's shadow
7. leave in shadow = wyjdź w cieniu leave in shadow
8. draw into the shadows = pociągnij do cieni draw into the shadows
  • He was getting to his feet when a figure emerged from the shadows.
  • The group has emerged from the shadows over the last 10 days.
  • In a moment, he saw the man emerge from the shadows, head for the house.
  • Then he saw the other figure emerge from the shadows right behind the girl.
  • Will he win, emerging from his father's shadow at last?
  • As he watched, his friend emerged from the shadows of the room behind him.
  • A security guard emerged from the shadows and came to the door.
  • In sports, it was a week to emerge from the shadows, or at least try to.
  • As they stepped out a figure emerged from the shadows.
  • But they still haven't given up hope that it will emerge from the shadows.
10. Shadow is forced = Cień jest zmuszony Shadow is forced
11. pull into the shadows = wciągnij do cieni pull into the shadows
12. fling shadows = cienie szaleństwa fling shadows
13. shadow stretched = cień wystawił na próbę shadow stretched
14. give a shadow = daj cień give a shadow
15. draw shadows = cienie losowania draw shadows
16. throw into shadow = rzut do cienia throw into shadow
17. dance shadows = cienie taneczne dance shadows
(4) chase, use
Kolokacji: 2
(6) hide, lurk, conceal
Kolokacji: 4
(7) stand, fight, detach
Kolokacji: 4
(8) cloak, paint, surround
Kolokacji: 3
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.