ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow of one's wings" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień z czyjś skrzydła
  1. wing rzeczownik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She cowered suddenly, like a small animal swept by the silent shadow of an owl's wings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo