"walk in one's shadow" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wchodzić czyjś cień
  1. walk czasownik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And I've walked in his shadow all my life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo