ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"leave in shadow" — Słownik kolokacji angielskich

leave in shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjdź w cieniu
  1. leave czasownik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The moon had dropped low, leaving the room in shadow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo