"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
1. shadow begins = cień zaczyna się shadow begins
2. shadow seems = cień wydaje się shadow seems
7. Shadow starts = Cień zaczyna się Shadow starts
  • "So long as these shadows remain, you will never see the sun."
  • The Shadow remained, reading a magazine that he had taken from the table.
  • Not a shadow of doubt now remained in my mind.
  • The Shadow remained where he was, without word or motion.
  • He gave me a look where no shadow of anger remained.
  • Thus the shadow of legislation only remains to them: Their importance is at an end.
  • The Shadow, of course, remained, because he had made purchases.
  • With all the thousands of futures, how could this shadow remain?
  • The Shadow had remained, on the chance that important matters might be mentioned.
  • The Shadow was remaining, to lure them on another trail.
11. shadow hovers = cień wisi w powietrzu shadow hovers
12. Shadow figures = Liczby cienia Shadow figures
13. Shadow stays = Cień zostaje Shadow stays
14. Shadow persists = Cień nie ustępuje Shadow persists
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.