"tell the Shadow" — Słownik kolokacji angielskich

tell the Shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Cień
  1. tell czasownik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There, the servant told The Shadow to wait, while he reported.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo