"light shadow" — Słownik kolokacji angielskich

light shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień światła
  1. light przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Those shadows, light and dark, that moved with my eyeballs-were they mere afterimages, within the eye?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo