"shadow of the hall" — Słownik kolokacji angielskich

shadow of the hall kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień sali
  1. hall rzeczownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the shadows of the upper hall, three stairs up from the living room, Paul was standing looking down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo