"eliminate shadows" — Słownik kolokacji angielskich

eliminate shadows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyeliminuj cienie
  1. eliminate czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The lighting was strong, and tended to eliminate shadows and expose flaws in the performers' skin.

powered by  eTutor logo