"shadow lifts" — Słownik kolokacji angielskich

shadow lifts kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow lifts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): windy cienia
  1. shadow rzeczownik + lift czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All the shadows had lifted from his strong dark face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo