"Ghost Shadow" — Słownik kolokacji angielskich

Ghost Shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duch Cień
  1. ghost rzeczownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The group is also said to have ties to a violent youth gang called the Ghost Shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo