"add shadows" — Słownik kolokacji angielskich

add shadows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodaj cienie
  1. add czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All these add shadows, depth and excitement.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo