"leaf shadow" — Słownik kolokacji angielskich

leaf shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień liścia
  1. leaf rzeczownik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The yellow light of Laura cast leaf shadows on the floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo