"Shadow is released" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow is released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień jest zwolniony
  1. release czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Chasing Shadows was released in 1986 on Island Records, but has yet to be reissued.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo