"humped shadow" — Słownik kolokacji angielskich

humped shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dźwignięty na plecach cień
  1. humped przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To make matters worse, as I played the flashlight along the sides of the road, large rocks threw humped shadows that looked exactly like bears.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo