"shadow hovers" — Słownik kolokacji angielskich

shadow hovers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień wisi w powietrzu
  1. shadow rzeczownik + hover czasownik
    Luźna kolokacja

    It is like a shadow has been hovering over me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo