"Shadow Leader" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow Leader kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień Przywódca
  1. shadow rzeczownik + leader rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    David Cameron appointed her Shadow Leader of the House in December 2005 after his accession to the leadership.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo