"shadow hovering" — Słownik kolokacji angielskich

shadow hovering kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow hovers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiszenie w powietrzu cienia
  1. shadow rzeczownik + hover czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is like a shadow has been hovering over me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo