"right" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

right przymiotnik

right + rzeczownik
Kolokacji: 388
right hand • right side • right thing • right arm • right direction • right wing • right place • right leg • right shoulder • right angle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. right hand = prawa ręka right hand
3. right thing = właściwa rzecz right thing
4. right arm = prawa ręka right arm
5. right direction = dobry kierunek right direction
6. right wing = prawica (w parlamencie) right wing
7. right place = właściwe miejsce right place
8. right leg = prawa noga right leg
9. right shoulder = prawe ramię right shoulder
10. right angle = kąt prosty right angle
11. right foot = prawa stopa right foot
  • I had time to step back as his face came down near my right foot.
  • And the best way to start fall off on the right foot?
  • He let her right foot down to the floor and stood up.
  • And on the field, you can't find another right foot like his.
  • He would only have to look down to his right foot.
  • I just want to get her off on the right foot.
  • But they may finally be off on the right foot.
  • They really give you a chance to get off on the right foot.
  • At first I had the left one on the right foot.
  • I thought that would get us off on the right foot.
12. right knee = prawe kolano right knee
13. right word = dobre słowo right word
14. right decision = słuszna decyzja right decision
15. right track = prawa droga right track
16. right amount = prawa ilość right amount
17. right ear = prawe ucho right ear
18. right answer = prawidłowa odpowiedź, poprawna odpowiedź right answer
19. right flank = prawa flanka, prawy bok right flank
20. right choice = trafny wybór right choice
21. right wrist = prawy nadgarstek right wrist
23. right elbow = prawy łokieć right elbow
24. right ankle = prawa kostka right ankle
25. right fielder = zawodnik prawej strony pola right fielder
26. right balance = właściwe proporcje right balance
27. right path = prawa droga right path
28. right cheek = właściwy policzek right cheek
29. right spot = prawe miejsce right spot
30. right hip = prawe biodro right hip
31. right fist = prawa pięść right fist
32. right thigh = prawe udo right thigh
33. right move = dobry ruch right move
34. right thumb = prawy kciuk right thumb
35. right combination = dobre połączenie right combination
36. right forearm = prawe przedramię right forearm
37. right winger = właściwy skrzydłowy right winger
38. right breast = prawa pierś right breast
39. right mix = prawa mieszanka right mix
40. right field = prawe pole, pozycja gracza w prawym polu (w baseballu) right field
41. right mind = prawy umysł right mind
42. right size = prawa wielkość right size
43. right turn = wiraż w prawo right turn
44. right way = dobry sposób right way
45. right eye = prawe oko right eye
46. right moment = odpowiedni moment right moment
47. right person = właściwa osoba right person
48. right kind = prawy rodzaj right kind
49. right reason = słuszny powód right reason
50. right note = prawa notatka right note
51. right circumstance = prawa okoliczność right circumstance
52. right time = odpowiedni moment right time
53. right question = właściwe pytanie right question
54. right condition = dobry warunek right condition
55. right price = odpowiednia cena right price
56. right one = słuszny, właściwy right one
57. right approach = dobre nadejście right approach
58. right idea = prawy pomysł right idea
59. right sort = prawy rodzaj right sort
60. right button = prawy guzik right button
61. right bank = prawy bank right bank
62. right man = właściwy człowiek right man
63. right position = dobra pozycja right position
64. right guy = uczciwy facet, porządny facet right guy
65. right people = prawi ludzie right people
66. right circle = prawe koło right circle
67. right name = prawe imię right name
68. right number = prawa liczba right number
69. right guard = właściwy strażnik right guard
70. right course = prawy kurs right course
71. right end = prawy koniec right end
72. right tributary = właściwy hołdownik right tributary
73. right stuff = prawe coś right stuff
74. right half = dobra połowa right half
75. right pocket = prawa kieszeń right pocket
76. right age = prawy wiek right age
77. right point = prawy punkt right point
78. right order = właściwe polecenie right order
79. right attitude = prawe nastawienie right attitude
80. right wall = prawa ściana right wall
81. right temple = prawa świątynia right temple
82. right index finger = prawo palec wskazujący right index finger
83. right tone = prawy ton right tone
84. right palm = prawa dłoń right palm
85. right post = prawa poczta right post
86. right edge = prawy brzeg right edge
87. right sleeve = prawy rękaw right sleeve
88. right equipment = odpowiedni sprzęt right equipment
89. right lane = prawa uliczka right lane
90. right level = prawy poziom right level
91. right step = dobry krok right step
92. right eyebrow = prawa brew right eyebrow
93. right hemisphere = prawa półkula right hemisphere
94. right sideline = prawa linia boczna right sideline
95. right road = dobra droga right road
96. right hook = prawy sierpowy (w boksie) right hook
97. right boot = prawy but right boot
98. right hamstring = prawe ścięgno podkolanowe right hamstring
99. right lung = prawe płuco right lung
100. right party = właściwa strona right party
czasownik + right
Kolokacji: 4
feel right • look right • veer right • eat right
przysłówek + right
Kolokacji: 13
exactly right • absolutely right • perfectly right • morally right • far right • ...
right + przyimek
Kolokacji: 21
right behind • right about • right for • right on • right in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.