KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. seize the moment = wykorzystaj moment seize the moment
  • Everybody has the chance to be the best and seize the moment.
  • Women's political organizations are doing their best to seize the moment.
  • His efforts to seize the moment seem to be taking hold.
  • Instead he would be a man of action, seizing the moment.
  • "He was waiting for his chance and seized the moment."
  • He had only to reach out his hand and seize the moment.
  • Martin said the team's goal in Game 4 is to seize the moment.
  • He came to Washington determined to seize the moment and cut a deal.
  • Seize the right moment and then suddenly let him have it.
  • You have to seize the moment and make the most of it.
4. bring to this moment = przynieś temu momentowi bring to this moment
6. get a moment = dostań moment get a moment
8. get for a moment = dostań na moment get for a moment
9. deliver at the moment = dostarcz w tej chwili deliver at the moment
10. bring at the moment = przynieś w tej chwili bring at the moment
11. make the moment = marki moment make the moment
12. purse for a moment = portfel na moment purse for a moment
(5) enjoy, share, use, waste
Kolokacji: 4
(6) spend, pass, rub
Kolokacji: 5
(8) look, watch, wait
Kolokacji: 4
(10) excuse, press, fight
Kolokacji: 3
(12) glare, stare
Kolokacji: 2
(14) lose, forget, fail, drop, miss
Kolokacji: 5
(15) include, let, feature
Kolokacji: 3
(16) need, bow, ask
Kolokacji: 3
(17) pause, hesitate
Kolokacji: 2
(18) achieve, hit, walk
Kolokacji: 3
(19) escape, emerge
Kolokacji: 2
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.