"purse for a moment" — Słownik kolokacji angielskich

purse for a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): portfel na moment
  1. purse czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The chief pursed his lips for a moment, then nodded.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo