"moment appears" — Słownik kolokacji angielskich

moment appears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment pojawia się
  1. moment rzeczownik + appear czasownik
    Luźna kolokacja

    One moment - and the small tree appears, all sown with the fruit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo