"deliver at the moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz w tej chwili
  1. deliver czasownik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, they delivered at the moment of truth, defeating the Pistons, 94-88.

    Podobne kolokacje: