"make the moment" — Słownik kolokacji angielskich

make the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki moment
  1. make czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They want you to love them; it makes the final moment of betrayal sweeter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo