"moment seems" — Słownik kolokacji angielskich

moment seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment wydaje się
  1. moment rzeczownik + seem czasownik
    Silna kolokacja

    They were standing about a foot away from each other, and the moment seemed to call for some sort of physical contact.

    Podobne kolokacje: