"produce one moment" — Słownik kolokacji angielskich

produce one moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj jeden moment
  1. produce czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Their role has produced odd moments in the current unrest.

powered by  eTutor logo