"seize the moment" — Słownik kolokacji angielskich

seize the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystaj moment
  1. seize czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Everybody has the chance to be the best and seize the moment.