"moment hangs" — Słownik kolokacji angielskich

moment hangs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): linie momentu
  1. moment rzeczownik + hang czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He dropped his eyes, let the moment hang there just the right interval, then looked back up at his audience.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo