KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(4) silence, panic, inertia
Kolokacji: 3
1. moment of silence = chwila milczenia moment of silence
2. moment of panic = moment paniki moment of panic
3. moment of inertia = moment bezwładności moment of inertia
  • It may also be used when the distance is squared, as in moment of inertia.
  • It achieves this by increasing the camera system's moment of inertia.
  • A smaller moment of inertia will also decrease the swing weight.
  • The symbols and sometimes are usually used to refer to the moment of inertia.
  • However, this term may be easily added to the moment of inertia of Arm 1.
  • There is no physical significance for moment of inertia.
  • This effect can be reduced by concentrating the ball's mass near its center so that the moment of inertia is small compared to mr2.
  • A long, thin mass would have the proper moment of inertia if it could be thrown straight.
  • "Let's go back for a minute and review what we know about the big I, moment of inertia."
  • This means that its moment of inertia is decreasing.
(5) triumph, glory, joy
Kolokacji: 3
(7) dipole, TV, television
Kolokacji: 3
(8) crisis, milestone, watershed
Kolokacji: 3
(9) Kodak, quadrupole, standout
Kolokacji: 3
(10) Movie, episode, throwaway
Kolokacji: 3
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.