"moment belongs" — Słownik kolokacji angielskich

moment belongs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment należy
  1. moment rzeczownik + belong czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The moments she calls quality time have always belonged to the boys.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo