"moment enters" — Słownik kolokacji angielskich

moment enters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment wchodzi
  1. moment rzeczownik + enter czasownik
    Luźna kolokacja

    The moment the thought entered his mind, Gideon tried to dismiss it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo