"moment falls" — Słownik kolokacji angielskich

moment falls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment spada
  1. moment rzeczownik + fall czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But she recovered, and moments later, other dancers fell in the same way.

    Podobne kolokacje: