"Memorable moment" — Słownik kolokacji angielskich

Memorable moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: memorable moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pamiętny moment
  1. memorable przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What has been the most memorable moment for you in the campaign so far?