"capture moments" — Słownik kolokacji angielskich

capture moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: capture the moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): momenty zdobycia
  1. capture czasownik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It's been a great evening together, and you're happy to capture the moment.

powered by  eTutor logo