"unforgettable moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezapomniany moment
  1. unforgettable przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It would have added so more to an already unforgettable moment in Yankee history.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo