"moment lingers" — Słownik kolokacji angielskich

moment lingers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment zostaje
  1. moment rzeczownik + linger czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I wanted that moment to linger on and on and on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo