"moment of silence" — Słownik kolokacji angielskich

moment of silence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwila milczenia
  1. silence rzeczownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After a moment of silence, he looked up at the chief.

    Podobne kolokacje: