KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(4) silence, panic, inertia
Kolokacji: 3
1. moment of silence = chwila milczenia moment of silence
  • After a moment of silence, he looked up at the chief.
  • After a long moment of silence he asked a question.
  • After a moment of silence, he came back at a run.
  • They held a moment of silence for a girl they'd never met.
  • After a long moment of silence, he took her hand.
  • Another moment of silence, then he was moving away from her.
  • A moment of silence, and the voice came on the line.
  • After a moment of silence, several tried to talk at once.
  • Another moment of silence, then the new voice went on.
  • After a long moment of silence, he looked up from his hands.
2. moment of panic = moment paniki moment of panic
3. moment of inertia = moment bezwładności moment of inertia
(5) triumph, glory, joy
Kolokacji: 3
(7) dipole, TV, television
Kolokacji: 3
(8) crisis, milestone, watershed
Kolokacji: 3
(9) Kodak, quadrupole, standout
Kolokacji: 3
(10) Movie, episode, throwaway
Kolokacji: 3
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.