"moment looks" — Słownik kolokacji angielskich

moment looks kolokacja
Popularniejsza odmiana: moment looking
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment patrzy
  1. moment rzeczownik + look czasownik
    Luźna kolokacja

    But then, who wouldn't have spent every available moment looking at her?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo