"moment looking" — Słownik kolokacji angielskich

moment looking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzenie momentu
  1. moment rzeczownik + look czasownik
    Silna kolokacja

    But then, who wouldn't have spent every available moment looking at her?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo