BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"capture the moment" — Słownik kolokacji angielskich

capture the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uchwyć moment
  1. capture czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It's been a great evening together, and you're happy to capture the moment.

powered by  eTutor logo