ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effective przymiotnik

effective + rzeczownik
Kolokacji: 308
effective way • effective treatment • effective use • effective strategy • effective method • effective mean • effective tool • ...
czasownik + effective
Kolokacji: 13
prove effective • cost effective • become effective • make effective • consider effective • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) prove, cost, need, show
Kolokacji: 4
1. become effective = wejść w życie (np. o ustawie, postanowieniu umowy) become effective
2. make effective = ustanawiać, wprowadzać w życie make effective
3. resign effective = rezygnować skuteczny resign effective
4. find effective = uważaj za skuteczny find effective
5. retire effective = przechodzić na emeryturę skuteczny retire effective
6. provide effective = dostarczać skuteczny provide effective
7. terminate effective = kończyć skuteczny terminate effective
  • NOTE: The credit for qualified Advanced Lean-Burn Technology vehicles terminates effective 12-31-2010.
  • The publication was terminated effective with the issue of January 1919.
  • March 17, 2010 - Oregon head coach Ernie Kent's contract was terminated effective June 30.
  • The range's lease was terminated effective August 29, 2008, after city council voted in support of the City Based Measures to Address Gun Violence.
  • The company decided to shut down when its contract with DHL, its largest customer, was terminated abruptly effective June 1, 2012.
  • On January 5, 2011 the Calgary Flames announced that J.D. Watt's contract has been terminated effective immediately.
  • Hung Hom Ferry Pier, service terminated effective 1 April 2011.
  • The restart proved to be unsuccessful, however, and the publication was terminated effective with its next issue, dated January 1938.
  • NOTE: The credit for qualified hybrid vehicles terminates effective 12-31-2010.
  • The Austereo partnership was terminated effective May 24, 2010.
(3) consider, deem
Kolokacji: 2
przysłówek + effective
Kolokacji: 62
most effective • highly effective • particularly effective • extremely effective • effective immediately • equally effective • ...
effective + przyimek
Kolokacji: 18
effective against • effective in • effective at • effective for • effective with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.